tempoone

เทมโปวัน คอนโดหนึ่งเดียว

ใกล้ชิดธรรมชาติบนถนนรามคำแหง

หลีกหนีความวุ่นวายของสังคมเมืองสู่วิถีชีวิตที่สงบเงียบลงตัว TEMPO ONE คอนโด low-rise 8 ชั้น แรงบันดาลใจ จากสถาปัตยกรรมยุโรป และ วิถีชีวิตที่เรียบหรู รังสรรค์สังคมคุณภาพ ที่ตอบสนองทุกชีวิตเมืองสำหรับผู้ครอบครองเท่านั้น ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของเงาไม้ใหญ่…