ปี 2552

ปี 2552

จัดตั้ง บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เปิดตัวโครงการ THE TEMPO ร่วมฤดี มูลค่าโครงการ 400 ล้านบาท

ปี 2553

ปี 2553

เปิดตัวโครงการ THE TEMPO พหลโยธิน มูลค่าโครงการ 395 ล้านบาท

ปี 2554

ปี 2554

เปิดตัวโครงการ THE TEMPO รัชดา มูลค่าโครงการ 300 ล้านบาท

ปี 2554

ปี 2554

THE TEMPO M ติวานนท์ มูลค่าโครงการ 295 ล้านบาท

ปี 2555

ปี 2555

เปิดตัวโครงการแนวราบ โครงการแรก TEMPO TOWN รัตนาธิเบศร์-ไทรม้า มูลค่าโครงการ 136 ล้านบาท  

ปี 2556

ปี 2556

เปิดตัวโครงการตึกสูง TEMPO GRAND  สาทร-วุฒากาศ มูลค่าโครงการ 2,690 ล้านบาท

ปี 2557

ปี 2557

เปิดตัวโครงการ TEMPO ONE  รามคำแหง-พระราม 9 มูลค่าโครงการ 303 ล้านบาท  

ปี 2558

ปี 2558

เปิดตัวโครงการ TEMPO QUAD  สะพานใหม่ มูลค่าโครงการ 347 ล้านบาท

ปี 2559

ปี 2559

เปิดตัวโครงการแนวราบ โครงการที่ 2 THE RITMO ชัยพฤกษ์- วงแหวน มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท 

ปี 2559

ปี 2559

โครงการ LESTO CONDO สุขุมวิท 113 มูลค่าโครงการ 1,068 ล้านบาท