ชาย-หญิงอายุ 25 – 35 ปี

การศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป

มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด 

สามารถสื่อสารภาษาจีนได้